Värmdö Kommun

Värmdö kommun är en kommun i Stockholms län i östra Mellansverige och har sitt säte i staden Gustavsberg, med en population av dryga 11300 (år 2005 var det 9600), belägen på huvudön.

Kommunen är uppkallad efter huvudön Värmdön som har en storlek om 180 kvadratkilometer.

Kommunen i sin nuvarande form bildades 1974 och består av 10.000 öar och utgör en betydande del av Stockholms skärgård. De största öarna är Värmdö, Ingarö, Fågelbrolandet, Djurö, Vindö, Svartsö, Möja, Runmarö och Nämdö.

Gustavsberg är den största staden, och det finns också flera byar och förorter utspridda som Djurö, Stavsnäs, Mörtnäs, Hemmesta, Brunn, Strömma och Sandhamn.

Historia
Namnet Värmdö kan spåras till 1314, men det är inte klarlagt vad det betyder. (Det är troligt att det kommer från ordet värmd, en liten varma våren i havet som orsakar hål i isen på vintern, och där det finns flera i området.) Området har dock varit bebodd längre än så, förmodligen från stenåldern vari lämningar finns. Människorna levde på fiske och jakt på säl och sjöfågel. Eftersom kusten klimatet var inte lämpar sig för traditionella spannmål, var jordbruks insatser ofta riktas mot odling av potatis.

Efter införandet av ångbåtslinjer runt 1850, rika människor i Stockholm började bygga semester hus runt stationerna. När dagens huvudvägar byggdes på 1930-talet, bara ånga båtarna betjänar öar kvar, och expansionen fortsätter. Med den kommunala reformen på 1970-talet, var Värmdö skapades genom en sammanslagning mellan sex små kommuner och antog vapen Gustavsberg, med två porslinsugnar.

Idag är Värmdö en snabbt växande förortsområde till Stockholm och också en av de mest exklusiva områdena för semester hus i Sverige. Under sommarmånaderna, tredubblar befolkningen.

Industrin
Industrin av kommunen dominerades av porslinsfabriken i Gustavsberg, som grundades på 1820-talet. Omkring år 1900 var 1000 personer anställda där, vilket gör den till en av de största arbetsplatser i Sverige.

Under sommaren befolkningen i kommunen tredubblas på grund av det stora antalet turister och semester hus.

Transport
Värmdö är mer lättillgänglig genom vatten än på land. Båten service, Waxholmsbolaget, erbjuder många vägar till olika öar i Värmdö skärgård. Landvägen, är den stora vägen länsväg 222 – en motorväg från Stockholm. Den slutar i färjehamnen i Stavsnäs, en av de viktigaste knutpunkter i Stockholms skärgård.

Kommunen har ingen tågförbindelse, men betjänas av ett antal busslinjer som drivs av Storstockholms Lokaltrafik, SL. De flesta bussar avslutas i Stockholm vid Slussen.