Välkommen till FarstaSlottsvik.se

Farsta Slottsvik är belägen i Farstaviken i Gustavsberg, strax öster om Stockholm.

Farsta Slott 2013

Tillsammans med Ösbyträsk utgjorde Farstaviken under vikingatiden ett smalt sund mellan Baggensfjärden och Torsbyfjärden. Genom landhöjningen bröts denna kontakt och idag ligger Gustavsbergs centrum i sundets gamla dalsänka. Gravfält från järnåldern vittnar om att sundets stränder var bebodda redan under forntiden, bland dem gårdarna Ösby och Farsta, där den senare gav viken sitt namn. Under medeltiden fanns två skattegårdar i Farsta by, samt en Östra och Västra Ekedal samt Gottholmä. År 1618 hade Farsta godset 11 tunnland åkermark som var mycket för att ligga i Stockholms skärgård.

Farsta slott 2015

Gustavsberg är en tätort och centralort i Värmdö kommun i Stockholms län, med 11,333 invånare under 2010. Det är mest känt för sin porslinsfabrik, Gustavsberg porslin och toalettskålar distribueras landet och internationellt.